Kävijälaskuri alkaen 14.02.2015  kotisivut hinta

Korkeen Sukuseura ry on v. 1963 perustettu yhdistys, jonka kotipaikka on Hämeenkyrö. Sen jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen, joka polveutuu Padasjoella 1718 syntyneen, ja Jokioisissa suutarina olleen Gabriel Olavinpojan jälkeläisen Kaarle Henrik Korkeen kautta, joka oli Hämeenkyrön kunnan Laitilan kylän Korkeen torpan isäntä, ja eli 1854-1938, sekä tällaisen henkilön puoliso, lapset ja viimemainittujen puolisot. 

Jäsenanomuksen voi lähettää kirjeenä tai sähköpostina rekisterinpitäjälle (tiedot alla) ja siihen voi nimen ja yhteystietojen lisäksi laittaa esim. tiedon liittyjän vanhemmista ja isovanhemmista.

 


                 


Kaarle Henrik Korkee perheineen 1900-luvun alussa

Linkit: Vierikko

Viiri

 Korkeen suvun viiri


Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa, ja kunnioittaa menneitten sukupolvien muistoa.


Jäsenmaksu on 10 euroa/talouden aikuinen jäsen, ainaisjäsenmaksu on 100 euroa, kunniajäsenen ei tarvitse jäsenmaksua maksaa.

Jäsenmaksuja kerätään joka neljäs vuosi. Vuonna 2019 pyydettiin maksamaan neljän vuoden jäsenmaksu eli 4 x 10 euroa tai ainaisjäsenmaksu 100 euroa.

Jos on liittynyt sukuseuraan esim.  vuonna 2021, voi maksaa 20 euroa vuosien 2021 ja 2022 osalta. Sitten vuonna 2023 maksetaan neljän vuoden maksu 4 x 10 euroa.  

Tilinumero:  Korkeen Sukuseura ry.  IBAN: FI44 1166 3500 0886 30 NDEAFIHH

Suvun jäsenien tietoja on kerätty 708 nimen verran Genus Senior ohjelmalla.
Alla henkilötietolain mukainen rekisteriseloste:

Rekisteriseloste:

Henkilötietolaki (523/99) 10 §   Laadittu 7.3.2003 Risto Korkee

1. Rekisterinpitäjä:
Nimi: Risto Korkee
Yhteystiedot:
Osoite: Kierikankuja 2 B 7, 33710 Tampere
Puhelin: 0400 775635 
Sähköposti: rkorkee(at)gmail.com

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö:
Katso kohta 1.

3. Rekisterin nimi: Korkeen suvun jäsentiedosto

4. Rekisterin käyttötarkoitus:
Hakemisto sisältää mahdollisimman paljon tietoja henkilöistä,
jotka polveutuvat Padasjoella 1718 syntyneen, ja Jokioisissa
suutarina olleen Gabriel Olavinpojan jälkeläisen Kaarle Henrik Korkeen
kautta, joka oli Hämeenkyrön kunnan Laitilan kylän Korkeen torpan isäntä,
ja eli 1854-1938, sekä tällaisen henkilön puoliso, lapset ja
viimemainittujen puolisot.

5. Rekisterin tietosisältö
Hakemistoon pyritään tallentamaan henkilön etunimet, lempinimet,
sukunimet, sukupuoli, syntymäaika, syntymäpaikka, kuolinaika,
kuolinpaikka, hautaamisaika, ja -paikka, ammatti, vihkimisaika ja -paikka,
osoite- ja puhelintiedot.

6. Säännönmukaiset lähteet
Tiedot saadaan henkilöltä itseltä tai lähisukulaiselta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta lähisukulaisia etäisemmille henkilöille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Elektroninen aineisto:
Tiedot sijaitsevat rekisterinpitäjän tietokoneessa jossa Windows XP käyttöjärjestelmä ja jota ei kytketä lainkaan internettiin.

Manuaalinen aineisto:
Tietoja säilytetään lukitussa kaapissa rekisterinpitäjän asunnossa.

9. Tarkastusoikeus

Hakijalla on henkilötietolain 26§ mukaan oikeus tarkastaa,
mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu hakemistoon.
Tarkastuspyyntö lähetetään kohdassa 1 mainitulle henkilölle
kirjallisesti ja omakätisesti allekirjoitettuna.